Library - Công ty dịch thuật và phiên dịch Châu Á

Hanoi Translation Office

Hotline: 0932 232 318 – Tel: 024 3990 3758

Email: Lienhe@dichthuatchaua.com

Ho Chi Minh Translation Office

Hotline: 0932 237 939 – Tel: 08 6682 9216

Email: Saigon@dichthuatchaua.com

Sức mạnh của ngôn ngữ nằm trong tay người biết sử dụng chúng, đó là chìa khóa vạn năng mở ra kho tàng tri thức nhân loại, và nắm bắt cơ hội mới hãy để chúng tôi cùng song hành trên con đường thành công của Quý Khách.
 Director of Focus Asia Services of Translation and Interpreting

Send Us Your File

Call Me Back

Free Qutation

DỊCH THUẬT TIẾNG THÁI CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

DỊCH THUẬT TIẾNG THÁI CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

DỊCH VỤ DỊCH THUẬT TIẾNG THÁI CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ, BÁO CÁO TÀI CHÍNH, BẢO HIỂM, CHỨNG KHOÁN, HỢP ĐỒNG KINH TẾ, HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG, HỒ SƠ THẦU KINH TẾ, TÀI LIỆU NGÂN HÀNG CHUYÊN NGÀNH CHUYÊN SÂU TIẾNG THÁI

Xương sống của một các quốc gia trên thế giới đó là ngành kinh tế. Do vậy các giao dịch chủ yếu giữa các quốc gia khác nhau sẽ làm phát sinh những giao dịch thương mại, kinh tế đa dạng đầy đủ các yếu tố cấu thành của các nhu cầu của con người.

Phạm trù kinh tế bao gồm các nhiều chuyên ngành chuyên biệt có mối quan hệ lẫn nhau như: Thị trường chứng khoán, Bảo Hiểm nhân thọ bảo hiểm , Tài chính chuyên ngànhngân hàng, Kinh tế đối ngoại, Kế toán kiểm toán…

 

 

(Dịch thuật tiếng Thái chuyên ngành kinh tế tài chính, ngân hàng là thế mạnh của Dịch thuật Châu Á)

Quan hệ của Việt Nam và các quốc gia nói tiếng Thái trong những năm gần đây được đánh giá là quan hệ chiến lược với những chính sách mở cửa thu hút nhiều nhà đầu tư nước quốc tế, với những vai trò của những quốc gia nói tiếng Thái với nền kinh tế phát triển đứng thứ đầu các châu lục, những quốc gia này đã có những bước tiến trong khoa học, công nghệ, trinh độ quản lý đã và đang mở rộng việc đầu tư vào Việt Nam trên nhiều lĩnh vực. Do vậy thúc đẩy những nhu cầu về ngôn ngữ từ tiếng Thái sang tiếng Việt (hay tiếng Việt sang tiếng Thái), ngày một đóng vai trò rất quan trọng, góp phần vào sự thành công và phát triển giữa hai nền kinh tế và đặc biệt với mức vi mô giữa doanh nghiệp của các quốc gia nói tiếng Thái và Việt Nam.

Quý Khách đang có nhu cầu dịch thuật tiếng Thái chuyên ngành kinh tế với những dịch giả hàng đầu hiểu về chuyên ngành và thành thạo ngôn ngữ cũng như kinh nghiệm thực tế về biên phiên dịch tiếng Thái. Công ty dịch thuật Châu Á là công ty chuyên nghiệp dịch thuật  tài liệu tiếng Thái các chuyên ngành chuyên sâu kinh tế như: hợp đồng bảo hiểm, hợp đồng kinh tế, hợp đồng bảo lãnh tiếng Thái, hợp đồng cho vay thế chấp,hợp đồng cho vay tiêu dùng tại các ngân hàng như: Shinhan Bank, Industrial Bank of Korea ( Ngân hàng công nghiệp Hàn Quốc), Natwest, HSBC, Lloyds..

 

(Dịch thuật hợp đồng kinh tế, thương mại tiếng Thái  là ưu thế của chúng tôi)

Nhằm giúp xóa bỏ khoảng cách ngôn ngữ giữa doanh nghiệp hai nước văn phòng dịch thuật tiếng Thái chuyên ngành kinh tế nhận dịch thuật lĩnh vực kinh tế như:

-Dịch thuật tiếng Thái báo cáo tài chính, báo cáo kinh tế, báo cáo ngân hàng, báo cáo hợp nhất, báo cáo doanh thu…

-Dịch thuật hợp đồng kinh tế tiếng Thái, dịch thuật hợp đồng, bảo lãnh, cho vay, thế chấp tiếng Thái Quốc

-Dịch thuật tiếng Thái hợp đồng bảo lãnh tín dụng

-Dịch thuật tiếng Thái tài liệu kế toán, kiểm toán theo tiêu chuẩn kiểm toán quốc tế.

-Dịch thuật các tài liệu tiếng Thái, tin tức, tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp trên thị trường Chứng khoán

-Dịch thuật một số quy chế, luật định, các thông tư được áp dụng trên thị trường Chứng khoán.

-Dịch thuật các điều kiện liên quan đến các loại Bảo hiểm, hợp đồng, quy định.

Để kí được hợp đồng kinh tế hoặc các dự án đầu tư với các quốc gia nói tiếng Thái như: Phillipines, Singapore, Ấn Độ, Đài Loan...hãy tìm ngay đến Dịch thuật Châu Á để nhận một dịch vụ dịch thuật tiếng Thái chuyên ngành kinh tế với sự hài lòng cao nhất.

DỊCH TIẾNG THÁI CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN

DỊCH TIẾNG THÁI CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN

DỊCH THUẬT TIẾNG THÁI CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN/ KIỂM TOÁN CHUYÊN NGHIỆP VỚI CÁC CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ TẠI VIỆT NAM

Dịch thuật tiếng Thái chuyên ngành kế toán kiểm toán vốn là một lĩnh vực dịch thuật đòi hỏi cao về am hiểu lĩnh vực chuyên môn. Dịch thuật tiếng Thái ngành kế toán không thực sự phứt tạp mà cần phải nắm vững các thuật ngữ kế toán và các chuẩn mực kế toán khác nhau của các quốc gia.Với mức độ phổ biến của chuyên ngành kế toán trên phạm vi toàn cầu, việc dịch thuật chuyên ngành kế toán là rất thông dụng.

Chúng tôi nhận  dịch thuật tài liệu kế toán tiếng Thái như: Báo cáo tài chính, thông báo, phân tích thị trường tài chính, báo cáo thường niên của các cổ đông, báo cáo kiểm toán, các Website tin tức tài chính, Form mẫu, các hóa đơn, các lệnh thanh toán, điện tín gửi, chuyển, bảo lãnh ngân hàng, thư tín dụng (L/C)…các nội dung liên quan khác.


(Dịch thuật tiếng Thái chuyên ngành kế toán là chuyên môn của Dịch Thuật Châu Á)

Trong lĩnh vực kế toán, việc am hiểu những thuật ngữ về kế toán như: các định khoản, công nợ phải thu, nợ phải trả, hàng tồn kho, tài sản cố định, tài sản lưu động...với việc áp dụng 26 chuẩn mực kế toán tại Việt Nam (VAS), cũng như việc kết hợp của chuẩn mực đó với  IAS/IFRS trong bối cảnh cụ thể của Việt Nam là điều không phải ai cũng có thể nắm vững được điều đó. Hơn nữa sự áp dụng đơn giản của chuẩn mực kế toán Việt Nam chỉ là sự áp dụng đơn thuần mà chưa cập nhật những thay đổi của IAS/IFRS trong những năm gần đây đã làm cho những kế toán kỳ cựu của Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn trong công tác kế toán, kiểm toán cho các công ty nước ngoài.
SỰ CẦN THIẾT CỦA DỊCH TÀI LIỆU TIẾNG THÁI CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN


Lĩnh vực kế toán bao trùm các lĩnh vực đầu vào của một công ty các chi phí cố định, chi phí lưu động, tài sản, nợ vốn chủ sở hữu v..vvv, nó chi phối các mối quan hệ của nền kinh tế thị trường. Đặc biệt, trong xu thế hợp tác đa quốc gia, liên doanh liên kết toàn cầu thì lĩnh vực kế toán đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Việc cập nhật chính xác, kịp thời những thông tin về kế toán toàn cầu chính là cơ sở quan trọng cho việc nghiên cứu, xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và hoạch định đường lối phát triển trong tương lai của công ty.Do vậy dịch thuật tài liệu kế toán cập nhật cho các đối tác, cho báo cáo về công ty, báo cáo tình hình hoạt động của các chi nhánh là một trong những hoạt động thường xuyên của các công ty có yếu tố nước ngoài

Nhằm giúp  cho việc chuyển ngữ các báo cáo tài chính kế toán một cách chuyên nghiệp và nhanh chóng qua đó xóa bỏ khoảng cách ngôn ngữ giữa doanh nghiệp hai nước, chúng tôi cung cấp  dịch vụ dịch thuật tiếng Thái chuyên ngành chuyên sâu nhận dịch thuật lĩnh vực kế toán như:
-Dịch thuật tiếng Thái báo cáo tài chính, báo cáo kinh tế,  báo cáo kế toán nội bộ, báo cáo hợp nhất, báo cáo doanh thu…
-Dịch thuật tiếng Thái tài liệu kế toán, kiểm toán theo tiêu chuẩn kiểm toán quốc tế.
-Dịch thuật các tài liệu kế toán thu chi
-Dịch thuật hóa đơn, chứng từ tiếng Thái
-Dịch thuật một số quy chế, luật định, các thông tư , chuẩn mực kế toán tiếng Thái

10 lý do lựa chọn dịch thuật tài liệu kế toán tiếng Thái của  Dịch thuật và phiên dịch Châu Á:
1. Phiên dịch Châu Á là số ít công ty có sẵn đội ngũ biên dịch in-house
2. Quy trình phiên dịch chuẩn đạt chứng nhận ISO 9001 - 2008
3. Gói phiên dịch riêng biệt của phiên dịch Châu Á tại Trung Quốc và tại Việt Nam
4. 9 năm kinh nghiệm phiên dịch tiếng Trung cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước
5. Số 1 trong lĩnh vực phiên dịch tiếng Trung chuyên ngành kỹ thuật, tài chính ngân hàng và y tế
6. Bảo mật tuyệt đối thông tin của khách hàng
7. Cung cấp nhiều gói dịch thuật phù hợp mục đích khách hàng
8. Năng lực xử lý 100.000 từ/ngày
9. Phương châm hoạt động: Vì khách hàng
10. Luôn luôn lắng nghe - luôn luôn thấu hiểu

DỊCH TÀI LIỆU KỸ THUẬT TIẾNG THÁI

DỊCH TÀI LIỆU KỸ THUẬT TIẾNG THÁI

DỊCH THUẬT TÀI LIỆU KỸ THUẬT TIẾNG THÁI, DỊCH TIẾNG THÁI CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT HÀNG ĐẦU TẠI VIỆT NAM, DỊCH CÔNG CHỨNG TÀI LIỆU KỸ THUẬT TIẾNG THÁI

Dịch sách hướng dẫn kỹ thuật và tài liệu kỹ thuật tiếng Thái là chuyên ngành khó cần sự am hiểu kỹ thuật và kinh nghiệm chuyên sâu. Bất kỳ sự cẩu thả hoặc một sai sót nhỏ trong một bản dịch kỹ thuật có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng –ảnh hưởng tới uy tín của tổ chức cá nhân với mức độ nghiêm trọng hơn có thể ảnh hưởng tới sinh mạng con người. Một tài liệu dịch văn bản bằng tiếng Thái chuyên ngành kỹ thuật được đánh giá cao không dừng ở mức chuyển ngữ linh hoạt uyển chuyển ở cả hai ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích, mà còn đòi hỏi kinh nghiệm dịch chuyên ngành và các thuật ngữ tiếng Thái có liên quan.

(Dịch thuật tài liệu tiếng Thái kỹ thuật là một chuyên ngành dịch thuật khó đòi hỏi kiến thức chuyên môn sâu)

Dịch vụ dịch văn bản tiếng Thái lĩnh vực kỹ thuật

Liên hệ với Văn phòng Dịch thuật CHÂU Á nếu Quý Khách đang có nhu cầu dịch thuật tài liệu lĩnh vực kỹ thuật bằng tiếng Thái để được tư vấn và hỗ trợ về các giải pháp ngôn ngữ . Đội ngũ biên phiên dịch của chúng tôi đủ năng lực để áp đứng các dự án với số lượng lớn và mức độ chuyên nghiệp chuyên sâu tiếng Thái, với sự hỗ trợ của Bộ nhớ dịch thuật và các công cụ hỗ trợ như Trados.. chúng tôi có thể xử lý  và chuyển ngữ nghìn trang tài liệu tiếng Thái một ngày.

Các loại tài liệu dịch thuật trong chuyên ngành kỹ thuật

Chúng tôi có thể dịch thuật các loại tài liệu sau sang tiếng Thái: Bản vẽ CAD, Bản vẽ kỹ thuật, Bảng dữ liệu, Bảng kê nguyên vật liệu (Bill of Marterials), Báo cáo nghiên cứu chuyên sâu (White papers), Các báo cáo kỹ thuật, Giao diện người dùng phần mềm và phần cứng, Hồ sơ dự thầu, Hồ sơ mời thầu (RFP / RFQs), Hồ sơ thầu, Hướng dẫn an toàn, Hướng dẫn bảo trì và khắc phục sự cố, Hướng dẫn sử dụng, Hướng dẫn vận hành, Nhãn sản phẩm, v.v.

Hệ thống thuật ngữ tiếng Thái Việt

Chìa khóa cho một dự án dịch thành công là việc sử dụng phù hợp các thuật ngữ chuyên ngành.Khi bắt đầu một dự án, quản lý dự án của chúng tôi sẽ biên dịch một bảng thuật ngữ trong đó liệt kê các thuật ngữ kỹ thuật của ngành công nghiệp có liên quan đến dự án của Quý khách. Tài liệu dịch thuật càng nhiều, bảng thuật ngữ này sẽ càng phong phú, chi tiết và chính xác hơn.

Bộ nhớ dịch thuật

Tất cả các dự án phiên dịch văn bản tiếng Thái chuyên ngành kỹ thuật của chúng tôi được cung cấp với một bộ nhớ dịch thuật (translation memory-TM). Để đảm bảo tiết kiệm chi phí và giữ vững chất lượng, Trung tâm Dịch thuật CHÂU Á kết hợp các chuyên gia với các công cụ dịch thuật hàng đầu hiện nay nhằm dịch thuật tài liệu Anh Việt một cách nhanh chóng và chính xác cũng như dịch tài liệu tiếng Thái sang các ngôn ngữ khác như: Anh, Đức, Pháp, Nhật, Trung

 Thông dịch viên tiếng Thái chuyên ngành kỹ thuật

Dịch thuật CHÂU Á đảm bảo rằng các biên dịch viên tiếng Thái Việt tiếp nhận tài liệu của bạn đã được kiểm chứng về chuyên môn trong lĩnh vực có liên quan. Chúng tôi liên kết với các chuyên gia, nhà khoa học, kỹ sư, hoặc các biên dịch viên có nền tảng học vấn cần thiết cho công việc kỹ thuật cao. Điều này có nghĩa rằng chúng tôi có thể đảm bảo bản dịch thuật tài liệu tiếng Thái ngành kỹ thuật sẽ đảm ứng chính xác yêu cầu của bạn.

Các ngành công nghiệp mà chúng tôi phục vụ chuyên sâu như: Kỹ thuật cơ khí, Kỹ thuật điện, điện tử, Viễn thông, IT, Kỹ thuật y khoa, Hóa chất, Dược phẩm, Điện tử, Cơ khí, v.v.

Dịch tài liệu ngành bán dẫn tiếng Thái

CÔNG TY DỊCH THUẬT CHÂU Á cung cấp các dịch vụ dịch thuật chất lượng cao cho ngành công nghiệp bán dẫn, cho các công ty phát triển chip và hệ thống sản xuất chip, thiết bị kiểm tra và công nghệ chip.

Tài liệu mà chúng tôi dịch cho các ngành công nghiệp bán dẫn bao gồm: Bảng dữ liệu, Chi tiết kỹ thuật sản xuất , Sổ tay hướng dẫn vận hành, Hướng dẫn cài đặt, ...

Tại DỊCH THUẬT CHÂU Á, chúng tôi luôn cung cấp bản dịch văn bản bằng tiếng Thái lĩnh vực kỹ thuật chất lượng cao, ngay cả đối với các dự án kỹ thuật phức tạp và đồ sộ. Cho dù bạn cần dịch hàng trăm cuốn sổ tay hướng dẫn sử dụng hoặc giáo trình đào tạo, chúng tôi sẽ sắp xếp thời gian hợp lý để bạn duyệt từng bản dịch và thậm chí yêu cầu sửa đổi..

Mẫu câu tiếng Anh sử dụng tại sân bay, mẫu câu khi đi máy bay

Công ty Dịch Thuật và Phiên Dịch Châu Á xin hân hạnh cung cấp bản dịch mẫu Bản dịch Đơn xin thôi việc theo mẫu chuẩn tiếng Anh và tiếng Việt qua đó giúp Quý khách dễ dàng thuận tiện trong công việc của mình.Nếu Quý khách có nhu cầu dịch thêm các ngôn ngữ khác, Quý khách liên lạc với chúng tôi để được phục vụ.

Tiếng Anh tại sân bay quốc tế

Checking in - Đăng ký làm thủ tục

Air ticket: vé máy bay (nhiều khi chỉ cần gọi tắt là ticket cũng đủ để hiểu)
cheap ticket: vé máy bay giá rẻ
I've come to collect my tickets: tôi đến để lấy vé
I booked on the internet: tôi đã đặt vé qua mạng
Do you have your booking reference? anh/chị có mã số đặt vé không?
Your passport and ticket, please: xin vui lòng cho xem hộ chiếu và vé máy bay
Here's my booking reference: đây là mã số đặt vé của tôi
where are you flying to?: anh/chị bay đi đâu?
did you pack your bags yourself?: anh/chị tự đóng đồ lấy à?
has anyone had access to your bags in the meantime?: đồng thời có ai cũng xem đồ của anh.chị không?
do you have any liquids or sharp objects in your hand baggage? : trong hành lý xách tay của anh/chị có chất lỏng và đồ nhọn không?
how many bags are you checking in? : anh/chị sẽ đăng ký gửi bao nhiêu túi hành lý?
could I see your hand baggage, please? : cho tôi xem hành lý xách tay của anh/chị
do I need to check this in or can I take it with me? : tôi có cần gửi túi này không hay là tôi có thể đem theo?
there's an excess baggage charge of ... : hành lý quá cân sẽ bị tính cước …
£30 : 30 bảng
would you like a window or an aisle seat? : anh/chị muốn ngồi ở cạnh cửa sổ hay cạnh lối đi?
enjoy your flight! : chúc quý khách một chuyến đi vui vẻ!
where can I get a trolley? : tôi có thế lấy xe đẩy ở đâu?

Những khu vực của sân bay
a duty-free shop = a shop in an airport where you don’t have to pay taxes on the goods you buy là cửa hàng tại sân bay nơi bạn không phải trả thuế về món hàng bạn mua
a departure lounge = the part of an airport where you wait until you get on the planelà một khu vực tại sân bay nơi bạn chờ để lên máy bay
a gate =the place in the airport where you go to get onto your flightlà nơi tại sân bay mà bạn đi đến để lên máy bay
a runway =the part of an airport, like a road, which planes use when arriving or departing from an airportlà một khu vực của sân bay, giống như một con đường, mà máy bay sử dụng để đáp xuống hoặc cất cánh rời khỏi sân bay
a control tower = the building in an airport which tells planes when it is safe for them to take off and landlà toà nhà tại sân bay mà thông báo cho máy bay thời điểm an toàn để họ cất cánh và hạ cánh
Các công việc hàng không
the cabin crew =the people who look after passengers during a flightlà những người phục vụ khách trong suốt chuyến bay
a pilot = a person who flies a planelà người lái máy bay
a baggage handler = a person who is responsible for your luggage, after you check-in, and takes it to the planelà người chịu trách nhiệm về hành lý của bạn, sau khi bạn làm thủ tục, và vận chuyển chúng vào máy bay
an immigration officer = a person who checks your visa and passport when you go into a countrylà người kiểm tra giấy thông hành và hộ chiếu của bạn khi bạn vào một nước nào đó
a customs officer = a person who checks you are not trying to bring illegal food, drugs, guns or other items into a countrylà người kiểm tra rằng bạn không mang những thức ăn không hợp lệ, ma tuý, súng hoặc những thứ khác vào một đất nước
Những vật trên máy bay
a cockpit = the place where the pilots sit to control the planenơi mà các phi công ngồi để điều khiển máy bay
a galley = the area on a plane where the cabin crew prepare meals and store duty-free goods etc.là khu vực trong máy bay mà đội tiếp viên chuẩn bị thức ăn và lưu trữ các hàng không thuế…
a trolley = small bags or suitcase which passengers carry with them onto the planenhững túi xách hoặc va li nhỏ mà hàng khách mang với họ lên máy bay
a seatbelt =a safety feature on planes to secure passengers in their seatslà một thiết bị an toàn trên máy bay để buộc hàng khách vào ghế ngồi của họ
an overhead locker = a storage area above passengers’ heads in a planelà khu vực kho bên trên đầu hành khách trong máy bay
a tray-table = a small table that is stored in the back of the seat in front of you on a planelà một bàn nhỏ mà được lưu trữ bên sau của chiếc ghế bên trước bạn trong máy bay
an oxygen mask = a piece of safety equipment which passengers put over their nose and mouth to help them breath if there is an emergency on a planelà một thiết bị an toàn mà hàng khách để trên mũi và miệng để giúp họ thở nếu có sự cố xảy ra trên máy bay
hand luggage (uncountable) = small bags or suitcase which passengers carry with them onto the planenhững túi xách hoặc va li nhỏ mà hành khách mang với họ lên máy bay
checked baggage/luggage (uncountable) = large suitcases or bags which passengers don’t carry with them onto the plane but which are put in the hold (the storage area of a plane)là những hành lý hoặc túi xách mà hành khách không mang với họ lên máy bay nhưng được cất giữ tại khu vực kho trên máy bay

Dịch tên bạn sang tiếng Nhật, tiếng Lào

Công ty dịch thuật và Phiên dịch Châu Á chào các bạn ! Hôm nay chúng ta sẽ cùng giải trí với trò chơi dịch tên bạn từ tiếng Việt sang tiếng Nhật và Lào nhé.

Bạn hãy ghép những chữ sau ứng với những chữ cái có trong tên của bạn để được 1 cái tên theo đúng tiếng Nhật:
A =Ka | B=Tsu | C=Mi | D=tE |
E=Ku | T=Chi | F=Ru
H=Ri | G=ji | I=Ki | J=zu | K=me |
L=Ta | M= rin
N=to | O=mo | P=No | Q=ke |
R=shi | S=ari | T=chi
U=do | V=ru | W=mei | X=na |
Y=fu | Z=zi
My name : Rika Rukato Chirikatori ( sao mà ri nhiều quá nhỉ ^^ )

Ví dụ: Bạn tên Linh -> tên bạn tiếng Nhật:TaKiToRi 

 

Bảng chữ cái theo tiếng Lào
Họ : số cuối cùng của năm sinh của bạn sẽ là họ của bạn:
0: Xỉn B.ự.a
1: Phỏi
2: Nòi
3: Khăn
4: Khạc
5: Nhổ Toẹt
6: Thạc Xoay
7: Phăn
8: Xoăn Tít
9: Củ Lều
Đệm : Chính là tháng sinh của bạn
1: Tày Xô
2: Khơ Mú
3: Nùng
4: Min Chều
5: Páp Lịt
6: Gảy Kua
7: Tu Gây
8: Vắt Xổ
9: Mổ Kò
10: Náng Phổn
11: Kạ Rịt
12: Lò Kịt
Tên : Ngày sinh quyết định tên gọi của bạn
01: Mủ
02: Vổ
03: Móm
04: Trĩ
05: Xin
06: Thoắt
07: Tòe
08: Vẩu
09: Lác
10: Quẩy
11: Mắn
12: Vảy
13: Bát
14: Nhổ
15: Phỉ
16: Xỉ
17: Phây
18: Tẻn
19: Nản
20: Chóe
21: Kói
22: Lốn
23: Chàm
24: Ven
25: Bón
26: Khoai
27: Hủi
28: Quăn
29: Xém
30: Xịt
31: Lít

 

Multi Translation

Online support

Quý khách bấm vào mã QR của Line, Zalo, Viber

Bấm vào để thêm Dịch thuật Châu Á trên Line App Bấm vào để thêm Dịch thuật Châu Á trên Viber App Bấm vào để thêm QR code Dịch thuật Châu Á trên Zalo

Hỗ trợ dịch vụ dịch thuật, phiên dịch, hiệu đính dịch thuật, Hơp pháp hóa lãnh sự

37617005
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All Days
30919
46981
77900
37179568
1444033
2018269
37617005

COPYRIGHT © 2006 ASIA INTERPETATION AND TRANSLATION SERVICES J.S.C ™ ®

Back To Top